Organiczne

Organiczna uprawa winorośli dąży do poprawy stanu gleby w winnicy, a
tym samym do zwiększenia zdrowia i odporności winorośli na choroby.
Odrzuca stosowanie nawozów syntetycznych, fungicydów, herbicydów i
pestycydów.