Biodynamiczne

Biodynamiczna uprawa winorośli opiera się na pracach Rudolfa Steinera
i Marii Thun. Obejmuje ona praktyki organiczne, ale zawiera również
filozofię i kosmologię, traktując winnicę jako organizm i dążąc do
osiągnięcia równowagi między sferą fizyczną i wyższą, niefizyczną.
Gleba winnicy jest postrzegana jako część systemu połączonego z
planetą Ziemią, innymi planetami i powietrzem. Praktyki biodynamiczne
zbiegają się z cyklami planet, księżyca i gwiazd.

Jak powstaje to wino i czym się charakteryzuje? Sprawdź nasz artykuł opisujący wino biodynamiczne.